* จำเป็นต้องกรอกข้อมูล

1 ข้อมูลผู้ซื้อ

2 ข้อมูลร้านค้า

3 ข้อมูลรถยนต์

4 ข้อมูลยาง

เมื่อกดลงทะเบียนการรับประกันถือว่าคุณได้อ่านและยอมรับ "เงื่อนไขการรับประกัน" เป็นที่เรียบร้อยแล้ว