• สินค้าที่ตอบโจทย์ตามความต้องการของตลาด

    จีทีรู้ว่าตลาดในประเทศไทยมีความชอบและสไตล์การขับขี่ที่เป็นเอกลักษณ์ ดังนั้นเราจึงพัฒนาสินค้าและกลยุทธ์ที่ตอบสนองตามความต้องการของลูกค้าในประเทศไทยโดยเฉพาะ

  • ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับกลุ่มผู้ผลิต (OE)

    บริษัทจีที ไทร์ ได้เติบโตต่อเนื่องในตลาดกลุ่มผู้ผลิต (OE) ทั่วโลกตั้งแต่ปี 2015 ซึ่งมีความแข็งแกร่งทั้งในประเทศจีน, อินโดนีเซีย และ ลาตินอเมริกา สิ่งนี้ประสบความสำเร็จจากการลงทุนทรัพยากรที่หลากหลายทั้งบุคคลากร และอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ มากมาย รวมถึงการร่วมกันพัฒนาสินค้าตามความต้องการของผู้ผลิตยานยนต์ด้วยดีเสมอมา

    บริษัทจีทียังได้เข้าร่วมอีเว้นท์ชั้นนำทั่วโลกต่างๆ ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ผลิต อีกทั้งยังร่วมกันแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและวางแผนการร่วมมือกันระหว่างพันธมิตรผู้ผลิตอยู่เสมอ สิ่งเหล่านี้ช่วยส่งเสริมให้ชื่อเสียงของบริษัท จีที ไทร์ เป็นที่รู้จักในอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอย่างดี และยังช่วยทำให้บริษัทสามารถเข้าถึงผลตอบรับและสามารถพัฒนายางใหม่ๆ ตามรถรุ่นต่างๆ ได้อีกด้วย

  • คำมั่นที่จะพัฒนาและเติบโตต่อไป

    บริษัทได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาแบรนด์จีที ให้เป็นที่รู้จักในตลาดประเทศไทย และจะทุ่มเทความสามารถ ทรัพยากรต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อขยายตลาดก้าวไปสู่เป้าหมาย