• พนักงานมากกว่า 32,000 คนทั่วโลก
  • ศูนย์วิจัยและพัฒนาที่ทันสมัย 5 แห่งใน สหราชอาณาจักร, เยอรมนี, อเมริกา, จีน และ อินโดนีเซีย
  • โรงงานผลิตยางชั้นนำระดับโลก 8 แห่ง
  • จุดขายและบริการมากกว่า 65,000 แห่งทั่วโลก

ศูนย์วิจัยและพัฒนาที่ล้ำหน้า

ในปี 2013, บริษัทยางจีที ได้สร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาแห่งใหม่ 2 แห่งในสหรัฐอเมริกา และเยอรมนี เพิ่มเติมจากเดิม 3 แห่งในจีน อินโดนีเซีย และสหราชอาณาจักร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาให้ครอบคลุมทั่วโลก

  • ด้วยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนามากกว่า 600 คนจากมากกว่า 12 สัญชาติ ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด, บริษัทยางจีทีสามารถเพิ่มการแข่งขันด้านแบรนด์และจุดยืนของแบรนด์ให้กลายเป็นผู้นำตลาด
  • สนามทดสอบ 5 แห่งที่มีอยู่ทั่วโลกช่วยพัฒนาการวิจัยให้ครอบคลุมมากขึ้น ทั้งการทดสอบภาคสนามและการควบคุมคุณภาพ

นอกจากนี้ ทางบริษัทจีทียังได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยชั้นนำและมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลกในการช่วยกันวิจัยและพัฒนาอีกด้วย

หนึ่งในศูนย์วิจัยและพัฒนาของจีที

ยางจีทีกำลังถูกทดสอบอย่างเข้มงวด

อุปกรณ์เครื่องมือการผลิตระดับโลก

เมื่อคุณได้ใส่ยาง Giti กับรถของคุณนั้น คุณสามารถมั่นใจได้ว่ายางของคุณได้ผ่านการตรวจสอบจากระบบควมคุมคุณภาพที่แม่นยำและครอบคลุมที่สุดในอุตสาหกรรมการผลิต

  • โรงงานผลิตในปัจจุบันทั้งหมด 8 แห่งมีกำลังการผลิตมากกว่า 50 ล้านเส้นต่อปี
  • ทุกโรงงานผลิตนั้นได้ผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐาน ISO/TS16949:2002 (ระบบการบริหารจัดการคุณภาพขั้นสูงสุด) และ ISO14001 (มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม)
  • มีการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดและการตรวจสอบทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละส่วนประกอบนั้นได้ผ่านข้อกำหนดและมาตรฐาน

นอกเหนือจากโรงงานผลิตยางที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศจีน ทางบริษัทจีทีได้กำลังสร้างโรงงานผลิตแห่งใหม่ที่ เซาท์แคโรไลน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้ครอบคลุมตลาดทั่วโลกมากยิ่งขึ้น

หนึ่งในฐานการผลิตของโรงงาน Giti 8 แห่ง

สายการผลิตของยาง Giti

เกณฑ์การรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับสากล

ส่งสินค้าให้กลุ่มผู้ผลิต (OEM) ทั่วโลก

บริษัทยางจีทีได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายและกระชับความสัมพันธ์กับผู้ผลิตรถยนต์เพื่อจัดหายางติดรถยนต์ (OEM) ให้แก่ผู้ผลิตต่างๆ การควบรวมพัฒนาจุดแข็งของบริษัทในด้านเทคโนโลยี การตลาด และ การบริหารจัดการคุณภาพ ทำให้ยางจีทีนั้นได้รับเกียรติบัตรมากมายจากคู่ค้าธุรกิจ OEM ทั้งเก่าและใหม่ สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแค่สร้างความต้องการอย่างต่อเนื่องจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ แต่ยังสร้างความต้องการและสร้างการจดจำของแบรนด์จีที ให้แก่ตลาดยางรถยนต์อีกด้วย

  • บริษัทยางจีที ยังคงพัฒนาเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรของตัวเองอย่างต่อเนื่อง และได้ลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของพันธมิตร OEM การพัฒนาสินค้าใหม่ๆ และยอดขายในตลาดยางรถยนต์นั้น ยังคงทำให้ยางจีทีเติบโตและสามารถเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในปีต่อไปได้เรื่อยๆ
  • ในการที่จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรทางธุรกิจนั้น ทางบริษัทจีที ได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้าน OEM ในตลาดหลักต่างๆ เช่น อินเดีย, บราซิล, ยุโรป และในตลาดอื่นๆ เพื่อดูลช่วยเหลือและสนับสนุนธุรกิจในตลาดนั้นๆ อีกด้วย

คู่ค้าทางธุรกิจของยางจีที

จริยธรรมขององค์กร

การผลิตสมัยใหม่และมุ่งเน้นด้านสิ่งแวดล้อม

การที่จะเป็นบริษัทที่ยั่งยืนซึ่งดำเนินธุรกิจบนแนวทางที่เป็นมิตรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทางบริษัทจีทีได้ทุ่มเทในการพัฒนาเทคโนโลยีและสินค้าที่ช่วยในการประหยัดพลังงาน และสิ่งที่สำคัญคือบริษัทจีทีได้มุ่งเน้นในด้านกระบวนการผลิตและพยายามลดผลกระทบของยางที่มีต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดโดยการลดการปล่อยมลพิษ, น้ำเสีย และขยะมูลฝอย

เมื่อเร็วๆ นี้ ทางบริษัทยางจีทีได้เพิ่มการลงทุนและบุคลากรในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการผลิตเพื่อสร้างกระบวนการผลิตที่เป็นมิตร และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดีขึ้นให้แก่พนักงานมากกว่า 32,000 คน ในปี 2013 บริษัทยางจีทีได้ลงทุนเป็นจำนวนเงินถึง 3.7 ล้านดอลล่าร์สหรัฐในโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอีก 4.5 ล้านดอลล่าร์สหรัฐในโครงการการผลิตที่ปลอดภัยให้แก่โรงงานการผลิตของทางบริษัทพันธมิตรกับการอนุรักษ์ธรรมชาติระหว่างประเทศ

ตั้งแต่ปี 2010 บริษัทยางจีทีได้มีข้อตกลงร่วมกับพันธมิตรในการอนุรักษ์ธรรมชาติระหว่างประเทศ (Conservation International - CI) วางเงินหลายล้านเหรียญดอลล่าร์กับโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในประเทศอินโดนีเซีย, จีน, และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก บริษัทยางจีทีได้ให้เงินสนับสนุนกิจกรรมที่มุ่งเน้นการคิดริ่เริ่มในเรื่องของน้ำสะอาด, สัตว์น้ำ, โรคติดต่อจากสัตว์มาสู่คน, มาตรฐานผืนป่า เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

การสนับสนุนสำหรับชุมชน

บริษัทยางจีทีได้สร้างพันธมิตรในการช่วยเหลือชุมชนต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงการมอบเงิน 1 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐสำหรับโครงการ "ของขวัญของความรัก ของขวัญสำหรับการมองเห็น" เพื่อประโยชน์ให้แก่คนยากจนที่เป็นโรคต้อกระจก อีกทั้งยังมีโครงการฟื้นฟูสภาพบ้านในชุมชน และโครงการอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำให้ชุมชนต่างๆ นั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น บริษัทจีทีได้พยายามเสาะหาโอกาสที่จะช่วยเหลือชุมชนที่ยังต้องการความช่วยเหลือเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาบุคคลากรและความสำเร็จ

ศูนย์รับรองการอบรมของจีทีได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2010 ซึ่งยึดมั่นต่อการอบรมในด้าน "ความเป็นมืออาชีพ, ความน่าเชื่อถือ และการนำไปปฏิบัติ" ศูนย์อบรมแห่งนี้ได้สร้างทฤษฎีและประสบการณ์จริงเพื่อให้บุคลากรของจีทีและตัวแทนร้านค้าต่างๆ มอบการบริการที่เป็นมืออาชีพและมีคุณภาพให้แก่ผู้ใช้เพื่อความก้าวหน้าทางธุรกิจ

หลักสูตรการอบรมได้ถูกพัฒนามาจากข้อมูลเชิงเทคนิคและด้านธุรกิจพร้อมกับสื่อวัสดุการอบรมที่ครอบคลุมถึงเทคโนโลยีเรื่องยาง, สินค้าที่ตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้า, กระบวนการการจัดการค้าส่ง, ขั้นตอนการปฎิบัติของร้านค้าปลีก, วิธีการขาย, การจัดการแบบเป็นทีมและความปลอดภัย โดยการนำเอาเครื่องมือการสอนสมัยใหม่รวมกับสื่อการสอนหลายๆ อย่างเข้าด้วยกัน ศูนย์การอบรมนี้ช่วยให้ผู้อบรมได้รับข้อมูลความรู้และสามารถประยุกต์ใช้เข้ากับสถานการณ์จริงได้

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงสิ้นปี 2013 ศูนย์อบรมของจีทีได้อบรมบุคลากรมาแล้วมากกว่า 6,700 คน